Účelem spolku je propagace, podpora a ochrana všech forem umění a uměleckých činností, které přispívají k rozvoji a vytváření svobody osobní a společenské, a takto šířit porozumění mezi národy, respektive národnostními menšinami.